Privacy Policy

Disclaimer de-azoren.nl
Door gebruik te maken van deze website accepteer je automatisch deze disclaimer.

Artikelen en foto’s op de-azoren.nl zijn auteursrechtelijk beschermd. Het kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van teksten, programmatuur en foto’s is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de-azoren.nl. Voor toestemming kan contact opgenomen worden via eline@wegwijsnaarparijs.nl.

Juistheid informatie

De door De-azoren.nl verstrekte informatie is deels ontleend aan bronnen die betrouwbaar worden geacht.
Er wordt uiterste zorg besteed aan de website om jou als bezoeker voortdurend te voorzien van actuele, juiste en volledige informatie. Er bestaat echter de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is.
Voor de juistheid en volledigheid van teksten kan niet worden ingestaan. De informatie op Wegwijs naar Parijs wordt vrijwel elke dag aangevuld en/of gewijzigd. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. De-azoren.nl is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van de website. Alle informatie op Wegwijs naar Parijs is van algemene aard en is niet bedoeld als persoonlijk advies. Mocht je een fout constateren, horen we dit graag op eline@wegwijsnaarparijs.nl dan proberen we er zo snel mogelijk iets aan te doen.

Verwijzing naar externe websites

Op deze site komen hyperlinks voor of wordt verwezen naar externe websites. De-azoren.nl heeft geen invloed of voert geen controle uit op deze gegevens. Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die geen eigendom zijn van de-azoren.nl zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. De gegevens op deze site en externe sites kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd.
Reviews
Op www.de-azoren.nl zijn regelmatig reviews van bezienswaardigheden, hotels, restaurants of andere openbare gelegenheden te lezen. Dit zijn altijd reviews waar ik volledig achtersta en met jullie wil delen.
Google Adsense
Op de-azoren.nl zijn advertenties van Google Adsense te vinden. Via deze advertenties worden inkomsten gegenereerd om de kwaliteit van www.wegwijsnaarparijs.nl hoog te kunnen houden.

De-azoren.nl werkt samen met affiliate partijen als Tiqets. Het is dus mogelijk dat de-azoren.nl een commissie ontvangt over aankopen die op internetsites gedaan worden, bereikt via links vanaf onze website.

Privacy

Cookies

De-azoren.nl maakt gebruik van cookies om de website te optimaliseren en bezoekersaantallen te meten. Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij een bezoek aan de-azoren.nl.nl opgeslagen wordt op de computer of telefoon. Voorbeelden van gebruikersdata die worden opgeslagen zijn: Welke browser gebruikt wordt om Wegwijs naar Parijs te bekijken, de tijd waarop de website bezocht wordt, welke pagina’s worden bekeken en hoe lang. Dit wordt bijgehouden in Google Analytics. De opgeslagen gegevens kunnen niet teruggeleid worden naar een persoon. De opgeslagen cookies kan via de eigen webbrowser verwijderd worden.
Reacties op De-azoren.nl
Wanneer er een reactie geplaatst wordt op De-azoren.nl is het noodzakelijk enige informatie in te vullen. Dit zijn onder andere een e-mailadres, naam en optioneel een website. Ook wordt er veelal automatisch een IP-adres meegeleverd. Deze informatie zal nooit zomaar beschikbaar worden gesteld of verkocht worden aan derden.
Het e-mailadres wordt gebruikt om de reactieplaatser te kunnen bereiken naar aanleiding van de geplaatste reactie. Indien het gewenst is een geplaatste reactie te verwijderen kan er contact opgenomen worden met eline@wegwijsnaarparijs.nl.

De-azoren.nl is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites waar naar gelinkt wordt.

Privacy policy & Disclaimer aanpassingen

De-azoren.nl heeft het recht deze privacy policy en disclaimer aan te passen zonder dit vooraf te melden. Veranderingen zullen direct zichtbaar zijn op deze pagina.